strona główna
sklep internetowy
neony24

Charakterystyka

Urządzenia pomiarowe to przyrządy pozwalające mierzyć wartość mierzonej wielkości, zazwyczaj podziałki ze wskazówką lub wyświetlacza cyfrowego.

Mierniki

-do mierzenia pH(kwasowość płynów)
-do mierzenia ph (kwasowości), wilgotność, temperatury oraz nasłonecznienia gleby.
-do pomiaru potencjału REDOX (utleniania-redukcji) płynów.
-do określania przewodności elektrycznej roztworów (konduktywność), EC (electrical conductivity)
-do określania całkowitej zawartości stałych związków rozpuszczonych w roztworach, TDS (total dissolved solids)
-do pomiaru temperatury, w szczególności żywności.
- proszki i płyny do kalibracji mierników.